Posts

Showing posts from December, 2014

SETARA ENGLISH CAMP, PHASE 1 2014

Image
Rasional
Bagi memastikan pencapaian UPSR 2015 mencapai sasaran, pelbagai pendekatan dilakukan dalam usaha mewujudkan anjakan paradigma bagi melahirkan budaya peningkatan  kecemerlagan  dalam  pengajaran dan  pembelajaran.

Program Kem Bahasa Inggeris  merupakan  salah  satu  aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah bagi membantu kecemerlangan pelajar menghadapi UPSR terutamanya dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. Program  ini akan menumpukan  perhatian kepada pemgunaan Bahasa Inggeris secara langsung dikalangan peserta program .Diharap melalui program ini pelajar akan mendapat dorongan dan motivasi serta mempunyai persedian yang mantap dalam  menghadapi UPSR 2015.

Objektif Program
1.Meningkatkan minat pelajar untuk menggunakan Bahasa Inggeris didalam kehidupan seharian.
2.Memberi peluang kepada pelajar  untuk mengaplikasi Bahasa Inggeris bersama kawan-kawan.
3.Mewujudkan satu peluang belajar di luar bilik darjah supaya pengajaran menjadi lebih berkesan, menarik, menyeronokan dan kreatif …