Posts

Showing posts from February, 2016

Tagline 2016

Image

Visi dan Misi Sekolah

Image

Wartikah Pelantikan

Image
Watikah Pelantikan Pengawas Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Pengawas Pusat Sumber (PSS) Ketua / Penolong Ketua Kelas
Tarikh : 28 Februari 2016
Hari : Ahad
Masa: 7.30 -8.15 Pagi
Tempat: Dataran Perhimpunan SKTR
Matlamat Melahirkan pemimpin kecil yang berketrampilan, berdisiplin, berakhlak dan amanah dalam memikul tagungjawab serta mampu menjadi ikon kepada pelajar lain.
Rasional Pemimpin yang bertanggungjawab terhadap disiplin dan rakan-rakan. Kerjasama dan komitmen pengawas /ketua dan penolong ketua kelas amat penting dan dihargai .
Objektif ·Mewujudkan permuafakatan antar pemimpin kecil dan guru. ·Meningkatkan kecemerlangan pemimpin kecil dalam sahsiah dan akademi.